all

Data Tytuł Tags
2011-04-27 Jak założyć nowy klub? klub
2011-04-27 Polityka klubowa klub
2011-04-27 PSG wspiera kluby klub
2011-04-27 Historia
2011-04-27 Checklista organizatora organizator
2011-04-27 Poradnik organizatora organizator
2011-04-26 "Meijin" (fragm.), Yasunari Kawabata publikacje
2011-04-26 Naturalna metoda poznawania Go (Jan Lubos) nauczyciele
2011-04-26 Sposób uczenia Go (Jan Lubos) nauczyciele
2011-04-23 Pismo o sponsoring organizator
2011-04-23 Pismo o patronat organizator
2011-04-23 Chińskie Go – cesarz wśród gier, który zbija kamienie przeciwnika prasa
2011-04-21 Wstęp o go prasa
2011-04-21 Audycja radiowa "Mozaika o Go" prasa
2011-04-16 Jak zorganizować turniej? organizator
2011-04-16 Regulamin Rankingowy: Gry Internetowe regulamin archiwum
2011-04-16 Uchwały dotyczące spraw członkowskich od 27 czerwca 2010 uchwała
2011-04-16 Biblioteka PSG dzialalnosc
2011-04-16 Ranking dzialalnosc
2011-04-16 Internetowa Akademia Go zawieszone projekty
2011-04-16 Grand Prix PSG zawieszone projekty
2011-04-16 Biuletyn PSG zawieszone projekty
2011-04-16 Go w każdej szkole zawieszone projekty
2011-04-16 Turnieje
2011-04-16 Hosting dzialalnosc
2011-04-16 Regulamin Komisji Rewizyjnej regulamin
2011-04-16 Regulamin Mistrzostw Polski regulamin
2011-04-16 Regulamin Mistrzostw Polski (do maja 2008) regulamin archiwum
2011-04-16 Regulamin Grand Prix Polskiego Stowarzyszenia Go regulamin archiwum
2011-04-16 Reguły turniejowe PSG regulamin
2011-04-16 Regulamin wyłaniania reprezentantów na Mistrzostwa Europy Par i Mistrzostwa Świata Par regulamin
2011-04-16 Regulamin wyłaniania reprezentanta Polski na WAGC i KPMC regulamin
2011-04-16 Regulamin Rankingowy: Tabela Ratingów Modelowych regulamin
2011-04-16 Regulamin Rankingowy (Czerwiec 2010) regulamin
2011-04-16 Regulamin Prac Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go regulamin
2011-04-15 Wspierają nas
2011-04-15 Krótko o PSG i Go prasa
2011-04-15 Logo PSG materialy
2011-04-15 Ulotki materialy
2011-04-15 Plakaty materialy
2011-04-15 Dyplomy materialy
2011-04-15 Lista klubów
2011-04-15 Zagraj online
2011-04-15 Letnia Szkoła Go zagraj
2011-04-14 Władze stowarzyszenia
2011-04-14 Historyczne władze Stowarzyszenia
2011-04-14 Funkcje
2011-04-14 Dla klubów
2011-04-14 Biuletyn PSG
2011-04-14 Jak wstąpić?
2011-04-14 Co to jest Go?
2011-04-14 Członkostwo w PSG
2011-04-14 Chcę zagrać!
2011-04-14 O Stowarzyszeniu
2011-04-14 Dokumenty
2011-04-14 Członkowie
2011-04-14 Nowa strona PSG! news
2011-04-14 Kontakt
2010-11-18 Jak zorganizować turniej? organizator
2010-10-31 Sprawozdanie Zarządu za październik 2010 sprawozdanie
2010-09-30 Sprawozdanie Zarządu za wrzesień 2010 sprawozdanie
2010-08-31 Sprawozdanie Zarządu za sierpień 2010 sprawozdanie
2010-07-31 Sprawozdanie Zarządu za okres od 27 czerwca do 31 lipca 2010 sprawozdanie
2010-07-06 Uchwała z dnia 6 lipca 2010: Ograniczenie wymogu bycia członkiem PSG dla uczestników wybranych turniejów uchwała
2010-06-26 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2010) wzc
2009-06-27 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2009) wzc
2009-06-27 Agenda Walnego Zgromadzenie Członków (czerwiec 2009) wzc
2009-03-08 Uchwała z dnia 8 marca 2009 - Wymóg członkostwa dla uczestników niektórych turniejów uchwała
2008-06-28 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2008) wzc
2008-06-28 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2008) wzc
2007-09-29 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (wrzesień 2007) wzc
2007-07-31 Walne Zgromadzenie Eurpejskiej Federacji Go (lipiec 2007) wzc
2007-06-24 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2007) wzc
2007-06-24 Sprawozdanie Komisji Rankingowej 2006/2007 sprawozdanie
2006-06-24 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2006) wzc
2005-06-24 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2005) wzc
2004-01-31 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (styczeń 2004) wzc
2003-06-21 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2003) wzc
2001-06-23 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2001) wzc
2001-05-01 Uchwała w dnia ?? ???? 2001 w sprawie zwołania WZC uchwała, wzc
2000-06-25 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2000) wzc
1999-06-26 Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 1999) wzc

Pages