Dokumenty

Statut

Aktualny Statut został przyjęty 21 czerwca 2003 przez Walne Zgromadzenie PSG.

KRS

Aktualny wyciąg z KRSu.

Regon

Regon

Prawo o stowarzyszeniach

Prawo o stowarzyszeniach

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń

PSG oficjalnie rozpoczęło istnienie z dniem 7 listopada 1983 na mocy decyzji numer SA.III.6010/395/83 Dyrektora Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jana Hordejuka.