Jak wstąpić?

Jeśli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia, wypełnij proszę poniższy formularz i wpłać składkę członkowską za aktualny rok kalendarzowy.

Uwaga! W przypadku juniorów wymagane jest przesłanie zgody opiekuna na adres mailowy Stowarzyszenia (zgoda znajduję się w załączniku poniżej "Deklaracja członkowska PSG").

Dane do wpłaty

Polskie Stowarzyszenie Go
ul. Al. Niepodległości 107/109 m.106
02-626 Warszawa
UWAGA! Nowy numer konta bankowego od listopada 2022
Numer konta (PLN): 23 1240 6524 1111 0011 2018 9525
Tytuł: Imię, Nazwisko kandydata, rok za który opłacana jest składka.


Jak odnowić członkostwo?

Jeśli znajdujesz się na liście członków PSG, wystarczy opłacić składkę za aktualny rok. Twoje członkostwo zostanie automatycznie przedłużone.

Jeśli byłeś członkiem wcześniej, ale z niego zrezygnowałeś lub wygasło wypełnij powyższą deklarację zaznaczając w informacjach dodatkowych, że byłeś już naszym członkiem.