Warszawska Telewizja Społecznościowa

Powstała nowa inicjatywa pozwalająca promować się organizacjom pozarządowym. Poniżej informacja na temat Warszawskiej Telewizji Społecznościowej:

Witam i zachęcam do zapoznania się z ideą i ofertą nowoutworzonej Warszawskiej Telewizji Społecznościowej www.warszawskatv.pl,której jednym z priorytetów jest promowanie działalności stołecznych organizacji pozarządowych. Zapraszamy do współpracy!

Namawiamy do wrzucania swoich filmów na stronę a także do wykorzystania części środków przeznaczonych w projektach na promocję – właśnie na realizację atrakcyjnych, profesjonalnych materiałów oraz na szkolenia medialne swoich pracowników.

Tags: