Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Protokoły z Walnych Zgromadzeń Członków dostępne są na http://psg.go.art.pl/protokoly-z-wzc.