Komisja Rewizyjna

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Kadencja od maja 2019 do maja 2021:

Grzegorz Sobański
Dawid Jurkiewicz
Krzysztof Sieja (zrezygnował)