Komisja Rewizyjna

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Kadencja od czerwca 2013 do czerwca 2015:

Michał Parkoła - przewodniczący
Przemysław Wesołek
Wojciech Kaśków