Uchwała z dnia 30 lipca 2011 w sprawie wykonania uchwały WZC

Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zobowiązania Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go do przeprowadzenia działań mających na celu przyznanie Polskiemu Stowarzyszeniu Go statusu organizacji pożytku publicznego lub powołania w tym celu organizacji określonej w §5 ust.1 Statutu PSG oraz koordynacji prac nad zmianami w Regulaminach władz Stowarzyszenia.

§1. Zarząd powierza wykonanie czynności wynikających z Uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zobowiązania Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go do przeprowadzenia działań mających na celu przyznanie Polskiemu Stowarzyszeniu Go statusu organizacji pożytku publicznego lub powołania w tym celu organizacji określonej w §5 ust.1 Statutu PSG p. Maciejowi Różalskiemu.
§2. Zarząd upoważnia p. Macieja Różalskiego do koordynacji prac mających na celu przygotowanie poprawek do Regulaminów Władz Stowarzyszenia zgodnych z projektem Statutu związanym z wykonaniem Uchwały o której mowa w §1.

Tags: