Uchwała z dnia 30 listopada 2011 w sprawie przyjęcia w poczet członków Krzysztofa Giedrojcia

UCHWAŁA Nr 2011113001 ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO z dnia 2011-11-30 w sprawie: przyjęcia w poczet członków.

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Go: Pana Krzysztofa Giedrojcia.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PSG.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: