Uchwała z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie dofinansowania klubu w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie Go pokryje połowę kosztu zakupu trzech zestawów 19x19 i trzech zestawów 9x9 przez Michała Szarlę. Zestawy przeznaczone będą dla Klubu IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kwota dofinansowania wyniesie 235zł 50gr.

Tags: