Uchwała z dnia 28 lutego2013 w sprawie dofinansowania wyjazdu juniorów na Mistrrzostwa Europy Juniorów.

UCHWAŁA Nr 2013022801 ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO z dnia 2013-02-28 w sprawie: dofinansowania juniorów na Mistrzostwa Europy Juniorów do Budapesztu.

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala co następuje:
§1. Polskie Stowarzyszenie Go postanawia dofinansować wyjazd juniorów do lat 12 na Mistrzostwa Europy Juniorów 2013 do Budapesztu (Węgry).
§2. Kwota dofinansowania wyniesie 200zł na uczestnika Mistrzostw Polski Juniorów 2013r.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Go
Błażej Madejski.