Kontrola PSG, kwiecień 2013

W załączeniu raport z kontroli działania PSG przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w kwietniu 2013.