Uchwała Komisji Rewizyjnej PSG z dnia 17 września 2013 o wszczęciu kontroli rozliczeń Europejskiego Kongresu Go

W oparciu o par. 24 pkt. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go oraz par. 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wszczyna kontrolę działań PSG w kontekście organizacji i rozliczenia Europejskiego Kongresu Go.

Celem kontroli jest zweryfikowanie poprawnego udokumentowania i zaksięgowania rozliczeń finansowych związanych z organizacją Europejskiego Kongresu Go w Olsztynie, ze szczególnym uwzględnieniem operacji gotówkowych i rozliczeń z organizatorami i kontrahentami.

Kontrolę przeprowadzi Michał Parkoła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kontrola będzie miała miejsce między 16 a 20 września 2013.