Sprawozdanie Zarządu na okres lipiec - wrzesień 2014

Działalność statutowa:
 • nawiązanie współpracy z warszawskim oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej:
  - użyczenie sprzętu
  - nauka go w ramach spotkań klubu
 • dofinansowanie wyjazdu Marcina Majki na KPMC do Korei Płd.
 • nawiązanie współpracy z Polsko-Chińskim Towarzystwem Gospodarczo-Kulturalnym - pozyskanie dużego dofinansowania dla turnieju polsko-chińskiego
 • organizacja turnieju polsko-chińskiego w Warszawie oraz ELMP w jego ramach
 • przekazanie kilkudziesięciu egzemplarzy książki Świat Go J. Kraszka klubom na Śląsku oraz stowarzyszeniu Meijin
Sprawy formalne:
 • zatwierdzenie w KRS wniosku o zmianę danych w związku ze zmianą Zarządu
 • udział w walnym zgromadzeniu EGF: brak możliwości przedstawienia sprawozdania z organizacji EGC2013
 • zmiana regulaminu MP w celu umożliwienia rozgrywania ELMP w ramach większego, ogólnego turnieju