Sprawozdanie Zarządu na okres październik - grudzień 2014

Działalność statutowa:
 • zakup zestawów go dla niewidomych:
  - 4 sztuki 13x13
  - 2 sztuki 19x19
  Plansze aktualnie znajdują się pod opieką Andrzeja Jakubowskiego w Łodzi, który aktywnie działa na rzecz popularyzacji go w środowisku osób niedowidzących.
 • sfinansowanie druku ulotek (10 tys. sztuk)
 • nawiązanie współpracy z Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie
 • użyczenie sprzętu klubowi go w lo. im. Staszica w Warszawie
 • użyczenie sprzętu klubowi go w krakowskim oddziale Google
 • udział polskich juniorów w europejskich drużynowych mistrzostwach online
 • wysłanie kilkunastu egzemplarzy Świata Go J. Kraszka klubowi w Bydgoszczy
 • użyczenie dużej planszy magnetycznej klubowi go na MiMUW w Warszawie
 • udział w konferencji REHA
  - prezentacja Andrzeja Jakubowskiego o go
  - warsztaty z wykorzystaniem plansz go dla niewidomych
 • organizacja LMP oraz turnieju towarzyszącego
 • sfinansowanie zakupu kamieni magnetycznych dla klubu w Bydgoszczy
Sprawy formalne:
 • rozpoczęcie rozmów z kancelarią prawniczą na temat uzyskania statusu związku sportowego (aktualnie wstrzymane)