Sprawozdanie Zarządu na okres styczeń - marzec 2015

Działalność statutowa:
  • dofinansowanie MPJ w Ożarowie Mazowieckim
  • pokaz go na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • dofinansowanie wyjazdu juniorów na MEJ do Holandii
  • warsztaty go podczas prezentacji gier azjatyckich, organizowanej przez TPPCh
  • kontakt z Radiem Gdańsk - udział Pawła Nogi w audycji na temat sportów umysłowych
Sprawy formalne: