Sprawozdanie Zarządu za kwiecień 2015

Działalność statutowa:
  • sfinansowanie wyjazdu i pobytu Koichiro Habu na warsztatach dla juniorów w Bydgoszczy
  • dofinansowanie wyjazdu Mateusza Surmy na turniej w Pizie w ramach eliminacji CEGO
  • rozpoczęcie działalności klubu go w CSU w Warszawie
  • rozmowy o współpracy z KIWI Portal
  • powierzenie organizacji MPP na LSG2015 Pawłowi Nodze
  • przekazanie części sprzętu z klubu go w Lublinie klubowi w Rzeszowie
  • oficjalne zarejestrowanie w IGF reprezentanta Polski (Koichiro Habu) na WAGC2015
Sprawy formalne:
  • uregulowanie stanu punktów reprezentacyjnych po LMP2014 (trwają prace nad stosowną uchwałą i zmianą regulaminu MP zgodnie ze zobowiązaniami poprzedniego Zarządu)
  • zmiana uprawnień w dostępie do konta bankowego