Uchwała z dn. 18.05.2016 w sprawie dofinansowania wyjazdu reprezentanta Polski na Mistrzostwa Świata Amatorów

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować wyjazd Stanisława Frejlaka, który reprezentował Polskę na 37. Mistrzostwach Świata Amatorów w Chinach, kwotą 2217,97zł. Dofinansowanie ma na celu pokrycie kosztu biletu lotniczego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.