Uchwała z dn. 26.04.2016 w sprawie dofinansowania Eliminacji do Ligi Mistrzostw Polski 2016

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować Eliminacje do Ligi Mistrzostw Polski 2016, które odyły się w dniach 23-24.04.2016 w Warszawie, kwotami 500 zł (przeznaczone na nagrody) oraz kwotą 132,01 zł (zwrot kosztów poczęstunku).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.