Uchwała z dn. 1.04.2016 w sprawie dofinansowania Eliminacji do Ligi Mistrzostw Polski 2016

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować Eliminacje do Ligi Mistrzostw
Polski 2016, które odbędą się w dniach 23-24.04.2016 w Warszawie, kwotą 500zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.