Uchwała z dnia 2016-01-07 w sprawie dofinansowania Ligi Mistrzostw Polski 2015

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia przeznaczyć kwotę 1000zł na nagrody dla
zwycięzców Ligi Mistrzostw Polski 2015 oraz kwotę 190zł na zakup pucharów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.