Uchwała z dnia 2016-12-08 w sprawie dofinansowania turnieju Grand Prix w Bydgoszczy

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia
Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować turniej Grand Prix w
Bydgoszczy, mający miejsce w dniach 10-11.12.2016, kwotą 150 EUR.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: