UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Roberta Bugaja.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.