Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Tekst jednolity

 1. Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ) w Go to coroczny turniej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Go.
 2. W jego wyniku wyłaniani są Mistrzowie Polski Juniorów w Go w trzech kategoriach:
  do lat 12 (U12), do lat 16 (U16) i do lat 20 (U20).
 3. W każdej kategorii wyłaniany jest Mistrz Polski Juniorów, I Wicemistrz Polski
  Juniorów i II Wicemistrz Polski Juniorów.
 4. Mistrzostwa Polski Juniorów są otwarte dla wszystkich graczy spełniających
  kryterium wieku oraz posiadających polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu.
 5. Spełnienie kryterium wieku rozumie się w sposób następujący:
  • o gracz urodzony dnia 1 stycznia lub później w roku przypadającym 12 lat
   przed terminem MPJ spełnia kryteria kategorii do lat 12 (U12),
  • o gracz urodzony dnia 1 stycznia lub później w roku przypadającym 16 lat
   przed terminem MPJ spełnia kryteria kategorii do lat 16 (U16),
  • o gracz urodzony dnia 1 stycznia lub później w roku przypadającym 20 lat
   przed terminem MPJ spełnia kryteria kategorii do lat 20 (U20),
   przy czym gracz kategorii młodszej spełnia również kryterium kategorii starszych i
   może zająć miejsca na podium w kilku kategoriach.
 6. MPJ są turniejem co najmniej pięcio-rundowym rozgrywanym systemem
  szwajcarskim według reguł japońskich. W sytuacji niewystarczającej ilości graczy
  turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym.
 7. Czas na gracza wynosi co najmniej 60 minut + 30 sekund byo-yomi.
 8. O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno:
  • liczba zwycięstw,
  • SOS,
  • SODOS,
  • bezpośredni pojedynek, lub jeśli ten nie da jednoznacznej odpowiedzi,
   o siła rankingowa przed turniejem.
 9. Uczestnicy MPJ nie mają obowiązku zapisywania gier.
 10. Miejsce, czas oraz Organizator MPJ zostanie opublikowany nie później niż 30 dni
  przed ich terminem.
 11. Dalsze informacje podaje Organizator w tym przynajmniej: warunki
  zakwaterowania, rozkład rund i wysokość wpisowego.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące rozgrywek rozstrzyga Sędzia turnieju.
 13. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Polskiego
  Stowarzyszenia Go.
 14. Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Juniorów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Uchwalony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 05.01.2018. r.

Zobacz też tutaj.

Tags: