PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA 11.05.2019.

Na walnym zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PSG w poprzednim roku, sprawozdanie finansowe oraz odbyły się wybory nowego zarządu.