Uchwała o wyborze wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go na kadencję 2019/2021

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się wybór przedstawicieli na następujące stanowiska:
• Wiceprezes Stowarzyszenia – Robert Bugaj
• Skarbnik Stowarzyszenia – Robert Bugaj
• Sekretarz Stowarzyszenia – Marcin Dzieżyc
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.