Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się usunięcie z listy aktywnych członków Stowarzyszenia osób, które w ostatnim czasie zgłosiły pisemną prośbę o wykreślenie. Jednocześnie uchwala się przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osób, które zgłosiły chęć członkostwa i potwierdziły wpłatę składki członkowskiej. Pełną listę osób można znaleźć w załączonej uchwale. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.