Uchwała o wyborze wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go na kadencję 2021/2023

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia oraz wybór przedstawicieli na następujące stanowiska:
• Wiceprezes Stowarzyszenia – Marcin Dzieżyc
• Skarbnik Stowarzyszenia – Karol Cieślak
• Sekretarz Stowarzyszenia – Marcin Dzieżyc
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.