Oświadczenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie potępienia działań zbrojnych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie

Wojna rosyjska na Ukrainie stanowi najgorszy konflikt militarny w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go, w imieniu jego wszystkich członków, stoi murem za niepodległą Ukrainą oraz wszystkimi Ukraińcami jako naszymi przyjaciółmi. Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji humanitarnych na rzecz pomocy poszkodowanym na miejscu oraz uchodźcom.

Stanowczo potępiamy akty agresji militarnej W. Putina wobec niepodległego państwa Ukrainy oraz wsparcie, które niesie mu jego białoruski sojusznik A. Łukaszenko. Nie możemy przechodzić obojętnie nad tragedią niewinnych ludzi spowodowaną ich bezmyślną przemocą, dlatego zdecydowaliśmy się wystosować do EGF rekomendacje dotyczące oficjalnej odpowiedzi na działania militarne Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. PSG domagać się będzie, aby rosyjskie drużyny narodowe we wszystkich przedziałach wiekowych zostały wykluczone z rozgrywek drużynowych; aby wyniki rozgrywek w ramach turniejów organizowanych na terenie Rosji bądź w internecie przez lub z patronatem Rosyjskiej Federacji Go nie były włączane do Europejskiej Bazy Goistycznej (EGD); oraz aby rosyjscy gracze utracili możliwość wzięcia udziału w europejskich turniejach mistrzowskich (tj. Mistrzostwach Europy, Profesjonalnych Mistrzostwach Europy, Drużynowych Mistrzostwach Europy Pandanet, Europejskich Mistrzostwach Par, Europejskich Mistrzostwach Kobiet, Europejskich Mistrzostwach Studentów oraz Europejskich Młodzieżowych Mistrzostwach Go), zaś biorąc udział w turniejach otwartych musieli oni występować pod sztandarem neutralnym. Ograniczenia te powinny zostać utrzymane do momentu wycofania się wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy oraz otrzymania oficjalnej gwarancji honorowania suwerenności państwa ukraińskiego przez rząd rosyjski.

Wielu z nas posiada przyjaciół i rodzinę również pośród Rosjan, nie podejmujemy więc tego kroku pochopnie. Naszym zadaniem jako stowarzyszenia jest popularyzacja i szerzenie wiedzy o naszej ukochanej grze, co może zostać uznane za stojące w sprzeczności do proponowanych ograniczeń. Reprezentujemy jednak przede wszystkim polskich graczy go, którzy pełnym sercem stoją za Ukrainą i tak jak członkowie zarządu stanowczo potępiają trwające od tygodnia ataki. Jeśli możecie, udostępniajcie dalej informacje o sprawdzonych i zaufanych akcjach humanitarnych oraz zbiórkach pieniędzy na wsparcie dla Ukraińców. Wiemy z historii, jak to jest być pozostawionym na pastwę agresywnych tyranów; nie pozostawiajmy dziś naszych braci w potrzebie.