Zmiany regulaminów turniejów

Zarząd podjął decyzję o zmianie podstawowych regulaminów turniejowych dla turniejów wliczanych do rankingu PSG. Zmiany mają na celu uwzględnienie wpływu technologii na rozgrywkę oraz popularności systemów czasowych.

Całość tekstów poszczególnych regulaminów można znaleźć w zakładce O Stowarzyszeniu/Regulaminy. Poniżej można znaleźć podsumowanie zmian:

Reguły turniejowe PSG

2. Gracze:

  • W trakcie gry niedozwolone jest korzystanie z urządzeń elektronicznych takich jak telefony, smartfony, tablety, laptopy. Telefon należy wyciszyć i położyć na stole w taki sposób, aby przeciwnik widział, że się z niego nie korzysta.
  • Niedozwolone jest zapisywanie gry w formie elektornicznej. Zapis gry może odbywać się wyłącznie przy użyciu papierowego kifu.

4. Rozpoczęcie, przebieg i zakończenie gry:

  • Minimalny czas gry: 30 minut na gracza i 10 sekund byo-yomi lub 20 minut i 5 sekund inkrementu za każdy ruch przy grze z czasem Fischera.
  • O ile regulacje dotyczące turnieju nie stwierdzają inaczej, komi wynosi 6 i pół punkta, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą zasad japońskich opracowanych przez Nihon Kiin.

Regulamin Mistrzostw Polski

2. Eliminacje:

  • Czas na gracza wynosi co najmniej 60 minut + 30 sekund byo-yomi lub 45 minut + 15 sekund na ruch przy grze z czasem Fischera.

3. Finał

  • Czas na gracza wynosi co najmniej 90 minut + 1 minuta byo-yomi lub 1 godzina + 25 sekund inkrementu na ruch przy grze z czasem Fischera.

  • Zarchiwizowano regulamin "Regulamin eliminacji do PGETC" oraz "Regulamin wyłaniania reprezentacji na Mistrzostwa Polski Par".