Zmiana numeru konta bankowego Stowarzyszenia

Z dniem siedemnastego listopada 2022r. zmianie ulega numer konta bankowego Polskiego Stowarzyszenia Go, na które wpłacane są składki członkowskie.

Nowy numer konta to PL23 1240 6524 1111 0011 2018 9525.

Prosimy o zaktualizowanie swoich list zapisanych odbiorców, aby uniknąć transferu środków na nieaktualne konto!