Aktualizacja listy członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej. Pełny spis nowych członków można znaleźć w załączonej uchwale. Wchodzi ona w życie z dniem uchwalenia.