Walne Zebranie Członków 2023

17 czerwca 2023 roku o godz. 19:30 zwołane zostało Walnego Zebranie Członków w formie hybrodowej – w Młodzieżowym Ośrodeku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "STAŚ", adres: ul. Nowowiejska 46, Wisełka 72-513, gm. Wolin. oraz online.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków w załączniku

Tags: