Sprawozdanie finansowe za rok 2023

W życiu każdej organizacji non profit najważniejsza jest transparentność finansów, dlatego poniżej (i w załączniku PDF) prezentujemy przychody i wydatki PSG w roku 2023 w zrozumiałej formie. Później oczywiście też opublikujemy profesjonalne sprawozdanie finansowe przygotowane przez księgowość. 

 

Sprawozdanie finansowe PSG 2023  
Wydatki 72 796,28 zł
Opłata pierwszej transzy za Centrum Konferencyjne na EGC 2025 w Warszawie 53 583,75 zł
Składka członkowska EGF ( 172 osoby) 2 239,44 zł
Turniej Mistrzostw Polski 3 000,00 zł
Turnieje eliminacji do Mistrzostw Polski 1 500,00 zł
Turniej Mistrzostw Polski Juniorów 2023.06 Wrocław 3 000,00 zł
Dofinansowanie reprezentantów Mistrzostwach Świata Amatorów i PPK 1 600,00 zł
Dofinansowanie reprezentantów Mistrzostwach Świata Par w Japonii 1 000,00 zł
Księgowość 4 428,00 zł
Obsługa internetowa 1 239,84 zł
Składka członkowska International Go Federation 0,00 zł
Wydatki dodatkowe 1 205,25 zł
   
Przychody 17 490,00 zł
Składka członkowska (82 osoby) 11 490,00 zł
Sponsor "China Town" Mistrzostwa Polski Juniorów 2023.06 Wrocław 3 000,00 zł
Sponsor "China Town" Mistrzostw Polski 3 000,00 zł

 

Saldo roku 2023: -55 306,28 zł 

Stan konta PSG 19.01.2024: 8 848,58 zł  oraz 1 973,54 EUR 

  • Dodatkowo w roku 2023 zakupiliśmy 13 zegarów z 1,5% podatku zebranego w roku 2022.
  • Letnia Szkoła Go również otrzymała dofinansowanie w postaci nagród. 1% podatku zebrany w roku 2021 został przeznaczony na dofinansowanie LSG 2022 oraz 2023.
  • 1% podatku zebrany w roku 2021 został przeznaczony na dofinansowanie LSG 2022 oraz 2023.
  • Sponsorem Mistrzostw Polski Juniorów 2024, w wysokości 5000 zł, które odbyły się w grudniu 2023, był Wojciech Szychowiak, za co bardzo dziękujemy.