Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Załączam sprawozdanie finansowe za rok 2022 i informację dodatkową.