Dyplomy

  • Przykładowy dyplom wykonany przez Maćka Różalskiego (kontakt(at)maciejrozalski.eu). Maciek wykonuje regularnie plakaty np. dla Bydgoskiego Klubu Go na potrzeby turniejów, chętnie pomoże innym klubom. Dyplom
  • dwie wersje dyplomów przygotowane na turniej Japonia w Zoo wersja 1, wersja 2

Tags: