Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rankingowej został uchwalony 27 czerwca 2009 podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go.

Tags: