Regulamin wyłaniania reprezentantów na Mistrzostwa Europy Par i Mistrzostwa Świata Par

1. Termin rozgrywania MPP
1) MPP są rozgrywane każdego roku.
2) W roku, w którym Polska otrzymuje nominację na MSP, MPP są rozgrywane nie później niż dwa tygodnie przed data zgłoszenia reprezentantów na MSP.
2. Reprezentanci na Mistrzostwa Europy Par (MEP)
1) Parą reprezentującą Polskę na MEP jest para, która zajęła najwyższe miejsce na Mistrzostwach Polski Par (MPP) bezpośrednio poprzedzających te MEP i potwierdziła chęć udziału w nich, w terminie wyznaczonym przez Zarząd PSG.
2) Jeżeli para, o której mowa w pkt. 1, nie potwierdzi chęci udziału w MEP, parą reprezentującą jest para zajmująca kolejne miejsce w MPP.
3) Koszty wyjazdu pary, reprezentującej Polskę podczas MEP, dofinansowuje Polskie Stowarzyszenie Go, kwotą nie wyższą niż 300 Euro.
3. Reprezentanci na Mistrzostwa Świata Par (MSP)
1) Podczas MPP pary zdobywają punkty reprezentacyjne wg schematu:
1: 8 punktów
2: 5 punktów
3: 3 punktów
4: 2 punktów
5: 1 punktów
2) Parą reprezentującą Polskę na MSP jest para, która ma najwyższą liczbę punktów reprezentacyjnych, spełnia warunki opisane w punkcie 4 i potwierdziła chęć udziału w MSP, nie później niż w 2 tygodni przed terminem zgłoszenia ustalonym przez organizatorów MSP
3) W przypadku równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce na MPP bezpośrednio poprzedzających termin zgłoszenia pary na MSP.
4) Żadna osoba nie może reprezentować Polski na MSP więcej niż 2 razy z rzędu.
5) Po wyznaczeniu pary reprezentującej Polskę na MSP, punkty wszystkich par zeruje się.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tags: