Uchwała z dnia 8 marca 2009 - Wymóg członkostwa dla uczestników niektórych turniejów

Wzorem innych organizacji Go w Europie i na świecie, wprowadzony zostaje wymóg członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla graczy uczestniczących w turniejach klasy mistrzowskiej, w tym eliminacjach do nich, oraz w tych, które decydują o wyborze reprezentanta Polski na turnieje międzynarodowe.

Lista turniejów, do których stosują się przepisy niniejszej uchwały:

 • Eliminacje do Mistrzostw Polski
 • Mistrzostwa Polski
 • Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów
 • Mistrzostwa Polski Juniorów
 • Mistrzostwa Polski Kobiet
 • Mistrzostwa Polski Par
 • Akademickie Mistrzostwa Polski
 • Eliminacje do turnieju o Puchar Premiera Korei
 • Eliminacje do europejskiego Oza
 • Eliminacje do Ing Memorial
 • Eliminacje do Olimpiady Sportów Umysłowych

Lista ta będzie aktualizowana w miarę konieczności i publikowana na stronie PSG.

Przepisy przejściowe Uchwała ta obowiązuje od dnia ogłoszenia i dotyczy wszystkich nowych cyklów turniejowych, gdzie pod pojęciem "nowy cykl turniejowy" rozumie się turniej/turnieje należące do kalendarza turniejowego na rok 2009 i dalsze lata.

Wyjątek stanowią gracze którzy nie są członkami PSG, lecz nabyli prawo do reprezentowania Polski w ubiegłych latach. Zachowują oni swoje prawo do udziału w najbliższym takim turnieju.

Tags: