Sprawozdanie Zarządu za okres od 27 czerwca do 31 lipca 2010

Działalność bieżąca
 1. Zapoznanie "nowej" części zarządu z dotychczasową działalnością zarządu
 2. Przekazanie spraw ustepującego zarządu nowemu zarządowi
 3. Rozpoczęcie załatwiania spraw formalnych (KRS)
 4. Przygotowania do LSG i przyjazdu Hajin Lee
 5. Napisanie szkieletu dokumentu na temat przygotowania zarządu do WZC
 6. Uporządkowywanie zaległych spraw finansowych
Kanały informacyjne
 1. Rozpoczęcie prac nad reorganizacją portalu psg.go.art.pl
 2. Założenie strony PSG na Facebooku i podpięcie do niej Twittera
 3. Stworzenie szkicu programu/manifestu zarządu
Kongres Gdynia 2013
 1. Wysłanie delegacji zarządu do Gdańska na spotkania z potencjalnymi partnerami
 2. Uchwała powołująca Komitet Organizacyjny Kongresu
 3. Przygotowanie stanowiska PSG dla delegatów na AGM
 4. Uchwała o dofinansowaniu delegacji na AGM
 5. Utworzenie Google-grupy Gdynia-Org, która ma skupić rozproszone informacje na temat organizacji kongresu
Sprawy turniejowe
 1. Stworzenie pierwszych wersji dokumentów usprawniających komunikację zarząd organizatorzy turniejów
 2. Zamówienie 60 plansz 9x9 z EGCC w ramach mikroplanu "starter"
 3. Ograniczenie wymogu członkostwa w wybranych turniejach
Sprawy członkowskie
 1. Uporządkowanie spraw członkowskich z lat ubiegłych
 2. Rozpoczęcie uzupełniania danych członków w bazie PSG
Go dyscypliną sportową
 1. Nawiązanie kontaktu z Ministerstwem Sportu oraz z opiekunką Polskiego Związku Szachowego
 2. Przygotowanie wkładu do podania do Ministerstwa Sportu o uznanie Go za sport (w trakcie)
Plany na najbliższy miesiąc
 1. Dopracowanie i opublikowanie dokumentów usprawniających komunikację zarząd organizatorzy turniejów
 2. Rozpoczęcie poszukiwań organizatorów
 3. Aktualizacja kalendarza turniejowego
 4. Dopracowanie i opublikowanie programu PSG wraz z planem konkretnych działań w wybranych dziedzinach
 5. Dalsze załatwianie formalności w urzędach
 6. Dalsze prace nad aktualizacją listy członków PSG
 7. Dalsze prace nad uporządkowaniem zaległych spraw finansowych
 8. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycję działań: zarzad@go.art.pl