Sprawozdanie Zarządu za październik 2010

 • Spis szacunkowych wydatków na 2011 na potrzeby finansowania działań ze środków publicznych
 • Szkic pomysłu na reaktywację GrandPrix PSG
 • Opis sposobu załatwiania formalności w KRS (procedura, możliwe problemy)
 • Rozpoczęcie prac nad systemem informatycznym do ewidencji członków, systemu rankingowego oraz ewidencji sprzętu.
 • Ogłoszenie na ngo.pl w sprawie darmowego logotypu
 • Przygotowania do LMP
 • Nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z Centrum Kultury Koreańskiej
 • Wyłonienie reprezentacji na Pandanet Euro Team
Sprawy formalne:
 • KRS + wypis
 • Zmiana adresu w GUS
 • Zmiana danych w banku + dostęp do konta
 • Zwolnienie z opłat za elektroniczny dostęp w banku