Sprawozdanie Zarządu za sierpień 2010

Ze względu na sezon urlopowy zakres prac został mocno ograniczony :)

 • Przygotowanie do Letniej szkoły Go
 • Wizyta Lee Hajin na LSG i w Warszawie
 • Uzgodnienie manifestu zarządu
 • Sesja coachingowa w fundacji AKAT
 • Uzupełnianie zaległości w sprawach finansowo-księgowych
  • Rozliczenie turnieju Warszawskiego
  • Rozliczenia z Elay
 • Uzupełnianie zaległości w sprawach członkowskich
Zaniedbania:
 • Opóźnienia w wyłonieniu opiekuna kalendarza turniejowego i zbieranie ofert od organizatorów na wybrane turnieje
 • Brak postępów w przygotowaniu zasad organizacji turniejów (szablony i wskazówki)