Sprawozdanie Zarządu za wrzesień 2010

 • Kontynuacja załatwiania spraw formalnych
 • Sprawy finansowo-księgowe
  • Rozliczenie delegacji na AGM
  • Rozliczenie delegacji do Gdańska
  • Rozliczenia z Elay
 • Znalezienie opiekuna kalendarza turniejowego i ogłoszenie poszukiwań organizatorów
 • Mistrzostwa Europy Kobiet 2010
  • Ustalenie sposobu wyłonienia reprezentantki na MEK 2010
  • Ustalenie dofinansowania dla reprezentantki na MEK 2010
 • Ustalenie szczegółów warsztatów z Cho Seok-binem