Konsultacje projektu Statutu

Zapraszamy do konsultacji projektu nowego Statutu naszego Stowarzyszenia. Jest to związane z planowanym uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Przy okazji zaproponowaliśmy szereg zmian, które, w naszej ocenie, pozwolą na sprawniejsze zarządzanie Stowarzyszeniem a które poddajemy teraz Waszej ocenie.
Ze względu na to, iż projekt będzie również konsultowany z prawnikiem prosimy o zapoznanie się z jego treścią i jak najszybsze zgłaszanie doń uwag.
Projekt Statutu dostępny jest poniżej. Uwagi najlepiej kierować na adres maciej.rozalski(małpa)go.art.pl.

Tags:

Uchwała z dnia 25 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu Stowarzyszenia do dalszych prac

§1. Zatwierdza się projekt Statutu według załącznika.
§2. Projekt Statutu kieruje się do dalszych prac polegających na konsultacjach z członkami Stowarzyszenia, władzami Stowarzyszenia oraz prawniczych.
§3. Termin zakończenia konsultacji to 30 sierpnia 2011r.

Tags:

Uchwała z dnia 20 lipca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany regulaminu wyłaniania reprezentantów na Mistrzostwa Europy Par i Mistrzostwa Świata Par

Nadaje się treść §1 ust.2 p.3 Uchwały nr 6/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r.:
„Koszty wyjazdu pary, reprezentującej Polskę podczas MEP, dofinansowuje Polskie Stowarzyszenie Go, kwotą nie wyższą niż 300 Euro”.
Jednolity tekst Regulaminu wyłaniania Reprezentantów na Mistrzostwa Europy Par i Mistrzostwa Świata Par stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Tags:

Uchwała z dnia 18 lipca 2011 w sprawie preliminarza wydatków związanych z fazą przygotowań do Europejskiego Kongresu Go Gdynia 2013

Polskie Stowarzyszenie Go ustala preliminarz wydatków związanych z fazą przygotowań do Europejskiego Kongresu Go Gdynia 2013 według załącznika.
Pozycje w preliminarzu stanowią wskazówkę dla organizatorów kongresu i same w sobie nie stanowią upoważnienia do wydania maksymalnej przewidzianej kwoty w każdym punkcie.

Załącznik jest do wglądu członków Stowarzyszenia

Tags:

Uchwała z dnia 18 lipca 2011 - Dofinansowanie wyjazdu Mistrza Polski Juniorów na mistrzostwa Europy Juniorów 2011.

Polskie Stowarzyszenie Go postanawia dofinansować wyjazd Mistrza Polski Juniorów, Mateusza Surmy, na Mistrzostwa Europy Juniorów 2011 do Brna w Republice Czeskiej.

Tags:

Strona i system wsparcia Kongresu Gdynia 2013

W kwietniu 2011 Zarząd PSG opublikował zapytanie o oferty na wytworzenie strony i systemu wsparcia dla Europejskiego Kongresu Go Gdynia 2013. W odpowiedzi na apel wpłynęły cztery oferty. Wśród nich najlepsze warunki zaproponował Remigiusz Specht, któremu Zarząd zdecydował się powierzyć zlecaną pracę.

Baduk i życie ludzkie (Włodzimierz Malinowski)

Kilka słów do czytelników w Polsce.

Tekst ten napisałem jako tzw. „National paper” referat, który jako przedstawiciel Polski mam odczytać na pierwszym światowym Baduk Seminar w Korei. Seminarium jest organizowane przez uniwersytet Myongji w Seulu gdzie jest wydział poświęcony grze Go nazywanej w Korei „Baduk”. Tekst jest więc skierowany do Koreańczyków, nieco inaczej pisałbym dla ludzi z Europy. Całość przetłumaczył Marcin Kamiński za co mu bardzo dziękuję.

Baduk and human life (Włodzimierz Malinowski)

Introduction

I dedicate this essay to my father and to my Baduk masters. That’s why it contains so many personal details. It’s a recording of my personal experiences and reflections concerning Baduk. For most of them I’m indebted to people fascinated with Baduk. Meeting these people thoroughly changed my entire life. These were not only opponents I vigorously wanted to beat in order to become a champion. A contact with their personalities contributed to my development as a player and as a human being.

Czym jest GO? (Włodzimierz Malinowski)

Mistrza radosna niekonwencjonalność

Artykuł na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.uni.wroc.pl/sukcesy-student%C3%B3w/mistrza-radosna-niekonwenc...

Tags:

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS