Uchwała o dofinansowaniu organizacji Letniej Szkoły Go w roku 2019

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie organizacji Letniej Szkoły Go 2019 kwotą w wysokości 750 PLN (siedmiuset pięćdziesięciu złotych) przeznaczoną na rzecz opłacenia pobytu Stanisława Frejlaka 7d.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się usunięcie z listy aktywnych członków Stowarzyszenia osób, które w ostatnim czasie zgłosiły pisemną prośbę o wykreślenie. Jednocześnie uchwala się przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osób, które zgłosiły chęć członkostwa i potwierdziły wpłatę składki członkowskiej. Pełną listę osób można znaleźć w załączonej uchwale. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała o wyborze wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go na kadencję 2019/2021

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się wybór przedstawicieli na następujące stanowiska:
• Wiceprezes Stowarzyszenia – Robert Bugaj
• Skarbnik Stowarzyszenia – Robert Bugaj
• Sekretarz Stowarzyszenia – Marcin Dzieżyc
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA 11.05.2019.

Na walnym zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PSG w poprzednim roku, sprawozdanie finansowe oraz odbyły się wybory nowego zarządu.

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Tekst jednolity

Tags:

UCHWAŁA Z DNIA 01.12.2017 W SPRAWIE FINANSOWANIA NAGRÓD NA MISTRZOSTWA POLSKI W GO

Uchwala się przeznaczenie kwoty 1800 złotych na nagrody na Mistrzostwa Polski w GO w 2017r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Nowy regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

UCHWAŁA Z DNIA 05.01.2018 W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

W pkt. 4 usunięto zapis:
oraz będących Uczestnikami Systemu Rankingowego PSG (patrz Regulamin Rankingowy PSG).
W Pkt. 6 dodano zapis:
W sytuacji niewystarczającej ilości graczy turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym.
Pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
Miejsce, czas oraz Organizator MPJ zostanie opublikowany nie później niż 30 dni przed ich terminem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 27.11.2017 W SPRAWIE REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

Uchwala się przyjęcie Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów z dnia 27.11.2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Z powodu problemów oraz rozbieżności zasad na przestrzeni lat, zarząd PSG postanowił ujednolicić podstawowe zasady obowiązujące na Mistrzostwach Polski Juniorów. W razie zastrzeżeń prosimy o kontakt, wszelkie pytania i zastrzeżenia postaramy się wyjaśnić.

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS