Nowy regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

UCHWAŁA Z DNIA 05.01.2018 W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

W pkt. 4 usunięto zapis:
oraz będących Uczestnikami Systemu Rankingowego PSG (patrz Regulamin Rankingowy PSG).
W Pkt. 6 dodano zapis:
W sytuacji niewystarczającej ilości graczy turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym.
Pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
Miejsce, czas oraz Organizator MPJ zostanie opublikowany nie później niż 30 dni przed ich terminem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 27.11.2017 W SPRAWIE REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

Uchwala się przyjęcie Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów z dnia 27.11.2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Z powodu problemów oraz rozbieżności zasad na przestrzeni lat, zarząd PSG postanowił ujednolicić podstawowe zasady obowiązujące na Mistrzostwach Polski Juniorów. W razie zastrzeżeń prosimy o kontakt, wszelkie pytania i zastrzeżenia postaramy się wyjaśnić.

LMP 2018

W przyszłym roku organizacją LMP zajmie się Poznański klub GO HONTE. Za propozycję i chęci serdecznie dziękujemy.

UCHWAŁA Z DNIA 24.11.2017 W SPRAWIE DOFINANSOWANIA TURNIEJU TOWARZYSZĄCEGO W BYDGOSZCZY

Uchwala się udzielenie wparcia finansowego dla turnieju towarzyszącego w Bydgoszczy kwotą w wysokości 250€ (dwieście pięćdziesiąt euro) przeznaczoną na nagrody.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 29.08.2017 O WYBORZE WICEPREZESA

Powierza się funkcję wiceprezesa sekretarzowi Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA 15.07.2017

Na walnym zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PSG w poprzednim roku, sprawozdanie finansowe oraz odbyły się wybory nowego zarządu.

UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU

Powierza się funkcję prezesa Maksymowi Wałaszewskiemu. Powierza się funkcję skarbnika Robertowi Bugajowi. Powierza się funkcję sekretarza Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Roberta Bugaja.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS