Uchwała z dn. 18.05.2016 w sprawie dofinansowania wyjazdu reprezentanta Polski na Mistrzostwa Świata Amatorów

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować wyjazd Stanisława Frejlaka, który reprezentował Polskę na 37. Mistrzostwach Świata Amatorów w Chinach, kwotą 2217,97zł. Dofinansowanie ma na celu pokrycie kosztu biletu lotniczego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dn. 25.04.2016 w sprawie sfinansowania prelekcji w czasie ELMP 2016

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia pokryć koszty przyjazdu do Warszawy p. Pawła Behrendta, który przeprowadził w czasie w/w turnieju prelekcję pt. “Go - myślenie strategiczne w polityce”. Kwota finansowania wynosi 149.4 zł i obejmuje koszty biletów Warszawa - Szczecin.

Uchwała z dn. 1.03.2016 w sprawie dofinansowania reprezentantów MEJ

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia się dofinansować wyjazd Mistrza Polski Juniorów 2017 Antoniego Bugaja oraz Wicemistrzyni Polski Juniorów Zofii Bugaj na Mistrzostwa Europy Juniorów 2017 kwotami odpowiednio 500zł oraz 250zł. Dodatkowo przyznaje się dofinansowanie opiekunowi wyjazdu w/w juniorów, Robertowi Bugajowi, w kwocie 250zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dn. 19.01.2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Kamila Zarzeckiego, Wojciecha Cieślaka oraz Roberta Cylwika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dnia 2016-11-26 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Krzysztofa Baranowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dnia 2016-10-14 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Dariusza Bednarczyka,  Antoniego Bugaja oraz Macieja Mazurka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Sprawozdanie z WZC 2016

Tags:

Uchwała z dnia 2016-09-16 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Michała Mazura.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Sprawozdanie finansowe za okres lipiec 2015 - lipiec 2016

Uchwała z dnia 2016-08-13 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Karola Charkowskiego, p. Filipa Tokarskiego i p. Piotra Markowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS