Uchwała z dn. 19.01.2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Kamila Zarzeckiego, Wojciecha Cieślaka oraz Roberta Cylwika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dnia 2016-11-26 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Krzysztofa Baranowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dnia 2016-10-14 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Dariusza Bednarczyka,  Antoniego Bugaja oraz Macieja Mazurka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Sprawozdanie z WZC 2016

Tags:

Uchwała z dnia 2016-09-16 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Michała Mazura.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Sprawozdanie finansowe za okres lipiec 2015 - lipiec 2016

Uchwała z dnia 2016-08-13 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Karola Charkowskiego, p. Filipa Tokarskiego i p. Piotra Markowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała w sprawie sprawie ukonstytuowania Zarządu

Powierza się p. Marcinowi Majce funkcję Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go.
Powierza się p. Dianie Błaszczyk funkcję Skarbnika i Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Go.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dnia 2016-07-02 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Marcina Majkę.

Tags:

Punkty reprezentacyjne po LMP 2015

Stan punktów reprezentacyjnych po Mistrzostwach Polski 2015:

Stanisław Frejlak: 9
Kamil Grabowski: 4
Chwedyna Kamil: 2
Majus Misiak: 2
Koichiro Habu: 2
Krzysztof Giedrojć: 1

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS