Protokół z WZC 2015

W załączeniu.

Tags:

Uchwała z dn. 27.06.2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Annę Krzywolak, p. Bena Sawickiego-Hughes oraz p. Antoniego Hanke.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała nr 1 z dn. 13.05.2015 w sprawie stanu punktów reprezentacyjnych po LMP2014

W załączniku.

Tags:

Uchwała nr 1 z dn. 30.06.2015 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu

W związku z rezygnacją p. Marka Gutkowskiego z funkcji członka Zarządu, Zarząd powołuje p. Justynę Płatek na członka Zarządu, powierzając jej funkcję Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go. Jednocześnie powierza się p. Dianie Błaszczyk funkcje Skarbnika oraz Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Go.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Sprawozdanie Zarządu za czerwiec 2015

Sprawozdanie Zarządu za maj 2015

Walne Zgromadzenie Członków 2015

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go informuje, że w dniu 27 czerwca 2015 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2 (nr sali zostanie podany później) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków.

Planowane rozpoczęcie o godz. 19:00 (pierwszy termin), a przy braku kworum o godz. 19:15 (drugi termin).

Tags:

Uchwała z dn. 15.05.2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Filipa Domańskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Mistrzostwa Polski Par 2015

Informujemy, że tegoroczne MPP odbędą się na Letniej Szkole Go, w dniach 18-19 lipca.
Planowany harmonogram: http://lsg.go.art.pl/page/tournaments

Organizatorem jest Paweł Noga.
PSG tradycyjnie wesprze turniej finansowo.

Tags:

Sprawozdanie Zarządu za kwiecień 2015

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS