O Stowarzyszeniu

Statut
Aktualny Statut został przyjęty 17 czerwca 2023 przez Walne Zgromadzenie PSG.

KRS
Aktualny wyciąg z KRSu oraz w systemie KRS ms.gov.pl.

Regon
Regon

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń

PSG oficjalnie rozpoczęło istnienie z dniem 7 listopada 1983 na mocy decyzji numer SA.III.6010/395/83 Dyrektora Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jana Hordejuka.

Cele PSG

  1. Wspomaganie działalności Klubów Go oraz inicjowanie powstawania nowych Klubów, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży.
  2. Organizowanie i prowadzenie nauczania dla początkujących i zaawansowanych.
  3. Inspirowanie działalności wydawniczej dotyczącej teorii i praktyki Go oraz wydawanie własnego periodyku w tym zakresie.
  4. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw o Go na świecie.
  5. Popularyzowanie wiedzy o Go poprzez współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami, radiem, telewizją i prasą.
  6. Inicjowanie i popieranie działalności mającej na celu produkcję sprzętu do gry w Go.
  7. Organizowanie i krajowych i międzynarodowych turniejów oraz uczestnictwo w turniejach za granicą.
  8. Organizowanie okresowych kursów Go.
  9. Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany, utrzymywanie kontaktów z Międzynarodową Federacją Go oraz pokrewnymi instytucjami za granicą.
  10. Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie objętym jego działalnością.