Ranking

Aktualnie działanie Systemu Rankingowego PSG reguluje Regulamin Rankingowy przyjęty 2 czerwca 2010.

Obecnym Opiekunem Systemu jest Krzysztof Bożek (e-mail: ranking@go.art.pl).

Zgłoszenie turnieju do rozliczenia w rankingu powinno zawierać plik xml z programu MacMahon lub Open Gotha (w ostateczności plik tekstowy akceptowany przez parser EGD), miejsce i nazwę turnieju (jeśli nie ma w xml/tytule maila), przedział dat oraz czas gry.

Aktualna lista rankingowa:

http://ranking.go.art.pl/kyudan/lista_psg.htm

Archiwum list rankingowych:

http://ranking.go.art.pl/

Poprzedni opiekunowie systemu:

Prowadzący System (od początku świata do 31 grudnia 2009):
Krzysztof Grabowski
P.O. Prowadzącego System (od 1 stycznia 2010 do 2 czerwca 2010):
Wiesław Sawicki