uchwała MEJ

Uchwała z dn. 20.01.2015 w sprawie dofinansowania wyjazdu na MEJ

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować wyjazd na Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się w dniach 12-15 marca br. w Holandii.
Dofinansowanie zostaje przyznane graczom, którzy zajęli I oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 20015 r. (w każdej z kategorii wiekowych) i wynosi odpowiednio 500 zł oraz 200 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Subscribe to RSS - uchwała MEJ