uchwała juniorzy

Uchwała z dn. 20.04.2015 w sprawie dofinansowania warsztatów w Bydgoszczy

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia pokryć koszty wizyty szkoleniowej Koichiro Habu w kwocie 462zł (przejazd i hotel), którego zadaniem było prowadzenie wykładów i warsztatów go dla dzieci w Bydgoszczy w dniach 17-19.04.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Subscribe to RSS - uchwała juniorzy